mijnsaldo.nl

Nu profiteren van lage rente kan even pijn doen.

Nu profiteren van lage rente kan even pijn doenTubantiaHet rentepercentage is iets hoger dan de marktrente: de boete die anders betaald had moeten worden, zit er namelijk in verrekend. Voordeel is dat de maandlasten meteen fors dalen, en dat de pijn van de boete gespreid wordt over de tijd. Per saldo is de ...en meer »

'Compromis in de maak over naheffing EU'.

'Compromis in de maak over naheffing EU'Beurs.nl... euro voor 1 december moet hebben betaald. Als Nederland niet betaalt, loopt het bedrag alleen maar op, omdat er dan rente over wordt berekend, aldus de zegsman. ... keertje betalen. Per saldo maakt 't geen ene moer uit. Hoe ik hier bij kom? Geen idee.en meer »